Cənub-to-North Interry su təxribat ofis səfəri

22 -ci  aprel 2018-ci ildə. Dövlət cənub-to-North su təxribat rəsmi 3 keyfiyyətini yoxlamaq üçün şirkətin gəlir rd  baş direktoru Xin Zhuang müşayiət vahid layihə tikintisi.


Post vaxt: Apr-22-2018