South-to-North vode diverzija ured posjetu Interry

Dana 22. nd  April, 2018. Države South-to-North vode diverzija službene doći u društvo da izvrši uvid u kvalitetu 3 III  izgradnju jedinica projekta, u pratnji generalnog direktora Xin Zhuang.


Post Time: Apr-22-2018