Νότια-to-North επίσκεψη γραφείο της εκτροπής του νερού στο Interry

Στις 22 ης  Απριλίου 2018. Κράτος Νότια προς τη Βόρεια επίσημη εκτροπής νερού έρθουν στην εταιρεία για να επιθεωρήσει την ποιότητα του 3 ου  κατασκευή μονάδας έργου, συνοδευόμενος από τον Γενικό Διευθυντή Xin Zhuang.


Ώρα δημοσίευσης: Απρ-22000000000-2.018000000000 δισεκατομμύρια