جنوب به شمال سفر دفتر انحراف آب به Interry

در 22 دوم  آوریل، 2018. دولت جنوب به شمال رسمی انحراف آب به شرکت به بازرسی کیفیت از 3 RD  ساخت و ساز پروژه واحد، همراه با مدیر کل شین ژوانگ.


زمان ارسال: آوریل-22-2018