דרום-ל-צפון במשרד הטיית מי ביקור Interry

ביום 22 nd  באפריל 2018. מדינת דרום-ל-צפון רשמי הטיית מים מגיעים לחברה לבדוק את האיכות של 3 rd  הבנייה בפרויקט יחיד, בליווי המנכ"ל שין ג'ואנג.


זמן ההודעה: Jan-22-2018