एफआरपी म्हणजे desulfurization आणि धूळ काढणे उपकरणे