ਦੱਖਣੀ-ਨੂੰ-ਉੱਤਰੀ Interry ਨੂੰ ਜਲ ਡਾਈਵਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਫੇਰੀ

22 'ਤੇ ਫਰਬਰੀ  ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018. ਸਟੇਟ ਦੱਖਣੀ-ਨੂੰ-ਉੱਤਰੀ ਜਲ ਡਾਈਵਰਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ 3 ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆ Rd  ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ, ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼ਿਨ Zhuang ਨਾਲ.


ਪੋਸਟ ਵਾਰ: ਅਪ੍ਰੈਲ-22-2018