தென்-க்கு வட Interry தண்ணீர் திசை அலுவலகம் விஜயம்

22 ஆம் தேதி ND  ஏப்ரல், 2018. மாநில தென் முதல் வட நீர் திசை அதிகாரி 3 தரத்தை ஆய்வு நிறுவனத்தின் வந்து வது  அலகு திட்டம் கட்டமைப்பு, பொது மேலாளர் ஸின் ஜுவாங் சேர்ந்து.


போஸ்ட் நேரம்: ஏப்ரல்-22-2018