దక్షిణ టు నార్త్ Interry నీటి మళ్లింపు కార్యాలయం సందర్శన

22 న nd  ఏప్రిల్, 2018. రాష్ట్రం దక్షిణ టు నార్త్ నీటి మళ్లింపు అధికారిక 3 యొక్క నాణ్యత తనిఖీ సంస్థ వచ్చిన RD  జనరల్ మేనేజర్ జిన్ Zhuang కలిసి యూనిట్ ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణం.


పోస్ట్ చేసిన సమయం: Apr-22-2018