Nam-to-Bắc khám ở phòng mạch dẫn dòng nước để Interry

Vào ngày 22 nd  Tháng Tư, 2018. Quốc gia Nam-to-Bắc chính thức dẫn dòng nước đến công ty để kiểm tra chất lượng 3 thứ  xây dựng dự án đơn vị, kèm theo Tổng Giám Đốc Xin Zhuang.


post time: Apr-22-2018